Prof. dr hab. Ewa Miodońska-Brookes

 (ur. 1939) – badaczka dramatu polskiego i europejskiego, autorka licznych książek o twórczości Stanisława Wyspiańskiego, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

Lata jej studiów polonistycznych przypadały na czas odwilży po 1956 roku. Słuchała wtedy wykładów Romana Ingardena, Marii Dłuskiej, Stanisława Pigonia, Kazimierza Wyki, Henryka Markiewicza. Na długie dziesięciolecia związała się z krakowską polonistyką (doktorat – 1970, habilitacja – 1979, profesura – 1997).

Opublikowała m.in. Studia o kompozycji dramatów Wyspiańskiego (1972), Wawel – „Akropolis". Studium o dramacie Stanisława Wyspiańskiego (1980), „Mam ten dar bowiem: patrzę się inaczej". Szkice o twórczości Stanisława Wyspiańskiego (1997). Współautorka (z Marianem Tatarą i Adamem Kulawikiem) wielokrotnie wznawianego Zarysu poetyki (od 1972 roku, wydawnictwo PWN).

 

W 2009 roku zorganizowano uroczysty jubileusz Ewy Miodońskiej-Brookes, w trakcie którego prof. Marian Stala odczytał „szkic do portretu" Pani Profesor pt. Dar budowania.

 

Biobibliografia