Dr Andrzej Nowakowski

Starszy wykładowca na Wydziale Polonistyki UJ, historyk literatury i sztuki. Opracował Poezje Ludwika Szczepańskiego w Bibliotece Poezji Młodej Polski. Autor książki Arnold Böcklin. Chwała i zapomnienie (1994). Zajmuje się także estetyką fotografii i historią sztuki europejskiej, zagadnieniami edytorstwa i rynku książki. W latach 2000–2003 prezes Polskiej Izby Książki, a następnie pierwszy dyrektor Instytutu Książki. Ponadto dyrektor wydawnictwa Universitas. Fotograf, autor albumów: Sławomir Mrożek (2005), Powiększenie. Nowy Cmentarz Żydowski w Krakowie(2006), Gołębnik. Polonistyka. Uniwersytet Jagielloński (2007), Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sfery i cienie (2009), Blask. Ołtarz Mariacki Wita Stwosza (2011).