Kierunki badań

Pracownicy Katedry w swoich badaniach łączą tradycyjne metody literaturoznawcze z nowymi inspiracjami humanistyki, niejednokrotnie wykraczając poza ramy epoki pozytywizmu i Młodej Polski – w kierunku poetów romantycznych oraz współczesnych. Silnie reprezentowane są badania języka poetyckiego i wyobraźni poetyckiej twórców młodopolskich, a także ich następców (Miciński, Leśmian, Staff, Miłosz, Zagajewski). Ponadto w Katedrze prowadzone są badania nad powieścią galicyjską, dramatem naturalistycznym i twórczością Przybyszewskiego.